Bambara Aven Photography, LLC | Northwest Georgia Sports | Chattanooga Valley v Gordon Lee | V and JV | 9-8-16